Routes 4Mentoru Atbalsts E-Apmacibai


Atbalsts inovatīvu, uz informācijas tehnoloģijām balstītu profesionālās izglītības un apmācības pakalpojumu izveidei, paaugstinot vienlīdzīgas iespējas mūžizglītības iegūšanā.

 

Sakumlapa

Vēsture ROUTES
Partneri
Mācību materiāli
Sadarbība