Routes 4

Mentori toega E-ope

 
Uuenduste toetamine kutseõppes ja –koolituses, innovatiivsete IKT teenuste arendamise tugi, võrdsete võimaluste parendamine elukestvas õppes

Avaleht

 

ROUTES ajalugu
Partneritest
Koolitusmaterjalid
Koostoovorgustikud